Stieg

Artikel i Biblioteksbladet!

Artikel i Biblioteksbladet!

Lagom till introveckan i Borås och mina första bebissteg på biblioteks- och informationsbanan har Biblioteksbladet publicerat en debattartikel jag har skrivit. Även om jag känner att jag inte har lyckas helt förmedla allt jag vill säga är jag nöjd med det jag har sagt. Jag hoppas att aktörer inom bibliotekssektorn känner igen situationen och väljer Continue reading Artikel i Biblioteksbladet!

Recension: Take Ivy

Recension: Take Ivy

På 1960-talets mitt besökte fyra unga, trendiga japaner flera av de s.k. ’Ivy league’ universiteten i nordöstra Amerika. Syftet med resan var att lära sig allt de kunde om det livade campuslivet på de prestigefyllda lärosäten. Besöket dokumenterades i bild och kort därefter i 1965 publicerades deras kultförklarade modebok Take Ivy.