Kan man bli en digital bibliotekarie?

Min kollega på sommarjobbet i Iggesund blev förvånad när jag berättade för henne att bibliotekarier arbetar inte bara med böcker. I sådana situationer väcks den gamla studentombudsmannen i mig till liv. ”Ja, det finns även bibliotekarier som arbetar på alla möjliga arbetsplatser …” Och när Högskolan i Borås även erbjuder ett masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning på digitala bibliotek drar jag den logiska slutsatsen att det finns digitala bibliotekarier. Bibliotekarier som jobbar med… digitala saker?

Även om det är missvisande att prata om digitala bibliotekarier är det värt att utreda begreppet. Inte minst för alla som vill söka till till HB:s ovannämnda masterprogram.

Digital bibliotekarie är en vilseledande yrkestitel eftersom alla bibliotekarier runtom världen är, mer eller mindre, digitala bibliotekarier. Den digitala revolutionen är i takt att ändra i princip allting. Barnbibliotekarier har förmodligen stenkoll på relevanta appar, ungdomsbibliotekarier ser podcasting som ett sätt att nå ut till deras mottagargrupper, högskolebibliotekarier kan sina metadata och sina e-tjänster.

Bibliotekarierna Jim DelRosso och Cory Lampert vill hellre att vi förstår vad vi menar med digitala bibliotekarier som bibliotekarier som arbetar med digitala bibliotek. Ledning av digitaliseringsprocesser, databashantering, samordning av e-tjänster är bara några av de uppgifter en bibliotekarie som arbetar med digitala bibliotek utför. E-tidskrifter, appar, e-böcker och digitala samlingar är några av de saker som utgör digitala bibliotek. Digitala bibliotek hittar man överallt, inte minst på specialbibliotek, folkbibliotek, arkiv och myndigheter.

Innan jag läste igenom DelRossos och Lamperts läsvärda artikel So You Want to Be a Digital Librarian – What does that Mean?, hade jag delade uppfattningar om jag ville arbeta med digitala bibliotek. Samspelet mellan bibliotek, IT, det fysiska rummet och det virtuella lockade. Även en viss oro över bibliotekarieyrkets framtid och yrkeslivets digitalisering är också en bidragande faktor till att välja ett utbildningsprogram som är tekniskt lagd. Men bibliotekarieyrket är i grunden ett serviceyrke, och detta har varit den avgörande faktorn varför jag har valt denna yrkesbana. Skönt att veta att även de mest digitala av bibliotekarier är, naturligtvis, bibliotekarier. Framtiden är digital, men det betyder inte att allt kommer att bestå av ettor och nollor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *