Blogg

Artikel i Biblioteksbladet!

Artikel i Biblioteksbladet!

Lagom till introveckan i Borås och mina första bebissteg på biblioteks- och informationsbanan har Biblioteksbladet publicerat en debattartikel jag har skrivit. Även om jag känner att jag inte har lyckas helt förmedla allt jag vill säga är jag nöjd med det jag har sagt. Jag hoppas att aktörer inom bibliotekssektorn känner igen situationen och väljer Continue reading Artikel i Biblioteksbladet!

Checklista innan studiestarten

Checklista innan studiestarten

Hade jag en ta-det-som-det-kommer-attityd till mina tidigare kandidatstudier är jag mån om att ha en pedantisk och kalkylerad förhållningssätt till mina studier de nästkommande två åren. Tidigare hade jag ingen klar bild av vad jag ville göra eller åstadkomma med mina studier. Nu har jag en betydligt klarare bild inte bara av vart jag vill Continue reading Checklista innan studiestarten