iConference # 1: Förändring och förvandling i en digital värld

Den 25 – 28 mars deltog jag på iConference 2018 i Sheffield. Att kalla det hela för en minnesvärd och spännande erfarenhet är en stor underdrift.

Den trettonde av sitt slag, iConference 2018 anordnades gemensamt av University of Sheffield och Northumbria University. Eftersom de flesta av er förmodligen inte känner till iConference krävs det en kort förklaring. iConference är en årlig konferens inom informationsvetenskap som anordnas av iSchools-konsortiet. Cirka nittio universitet runtom världen ingår i konsortiet. I Sverige har vi två iSchools: Högskolan i Borås samt Linnéuniversitetet.

iConference bottnar i den bredaste och mest tvärvetenskapliga definitionen av ’informationsvetenskap’. Här ingår digital humaniora, biblioteksstudier, data science, data/text mining, bibliometri, information retrieval, information behaviour och ett tjugotal andra ämnen och områden. I Sheffield samlades forskare, doktorander och studenter, förlag, företag och andra verksamheter från hela världen för att diskutera utvecklingar inom informationsvetenskapen, knyta kontakter och bli inspirerad. Jag skulle återigen vilja tacka LM Information Delivery för möjligheten att delta på denna konferens. Det finns relativt få tillfällen för distansstudenter att reflektera kring sin akademiska och professionella identitet på ett meningsfullt sätt. Jag såg till att få ut så mycket jag kunde av mitt besök. För min egen skull och för alla andra blivande och etablerade informationsspecialister i Sverige.

Innan jag går in på konferensen behöver jag skriva några ord om stål- och studentstaden Sheffield. För besökaren framstår Sheffield som en livlig, vacker och kulturrik stad med sina teatrar, väggmålningar, oslagbar 90-talspop och vintagebutiker. Men bakom den sprudlande ytan döljer en mörkare sida. Sheffields ruffighet är påtaglig på vissa platser och hemlösheten är betydligt mer uppenbar än vad den är i Sverige. Många av oss kanske förknippar Sheffield med den tragiska Hillsborougholyckan 1989 och den kriminella mörkläggningen som polisen, myndigheterna och tabloidtidningarna var delaktiga i. Det bör nämnas att iConference äger rum samtidigt som universitetsanställda i sextiofyra universitet i Storbritannien, bland annat University of Sheffield, gått ut i strejk för att protestera mot enorma nedskärningar i deras pensionssystem.

Förändring och förvandling i en digital värld

I samband med dessa kontrasterande och slitsamma utvecklingar är det intressant att temat på iConference 2018 var ’Transforming Digital Worlds”. Det finns en tvetydighet i denna mening. Är det den digitala världen som förändrar det sätt på hur vi lever? Eller ska vi tolka det som möjligheten vi har att ombilda de digitala världar vi har? Nätet har under de senaste åren blivit den viktigaste arenan för regeringar och företag att utöva kontroll över våra liv. Hur kan informationsvetenskapen belysa dessa utvecklingar? Hur kan vi som informationsspecialister kämpa mot dessa negativa utvecklingar?

De tre keynote-talarna under konferensen brottade med dessa frågor på sina egna sätt.

Dr Lynn Silipigni Connaway från OCLC Research och Dr Susan Dumais från Microsoft Research AI stod för det mest intressanta i form av keynote-presentationer. Connaway inledde konferensen med hennes keynote om hur unga människor och universitetsstudenter värderar information. Hennes omfattande forskning pekar framförallt på att förmågan att tänkande kritiskt är grunden för ett informeradat medborgarskap. Biblioteken och universiteten måste bli en aktiv del av medborgarnas digitala världar. Libraries + Wikipedia är ett exempel. 

Med en bakgrund inom information retrieval och människa/dator-interaktion ägnade Dumais en timme åt att prata om möjligheterna och utmaningarna inom storskalig loganalys (eng. ”Large-scale log analysis”). Loganalys är en forskningsmetod som undersöker den data som vi människor lämnar kvar när vi besöker webbsidor på nätet. Denna data innehåller en hel del objektiv information kring t.ex. vilka sökord vi har använt oss av och hur länge vi har besökt en webbsida. Dumais är en skicklig och inspirerande presentatör.

Filosofen och BoI-kändisen Luciano Floridi gav däremot en svårföljd och otillfredsställande keynote-presentation om de politiska klyftorna som har vuxit fram i samband med samhällets digitalisering. Resultatet var en förvirrande blandning av politisk filosofi, design och åtskilliga metaforer. Floridis argument bottnade i en reformistisk ’snällkapitialism’ där megaföretagen som Facebook och Google bör tvingas (på vilket sätt då?) att bidra till samhällets bästa. Jag undrar hur uteliggaren som jag gick förbi utanför Tesco den morgonen skulle ha tagit emot Floridis argument.

Det var utanför de stora aulorna som iConference verkligen levererade. Med åtskilliga presentationer, workshops, postersessioner och seminarier och härliga människor att träffa var det omöjligt att hinna med allt. Utbildningsfrågor, data literacy, datalogiskt tänkande, social media studies, makerspaces och open-access ’mega-tidskrifter’ var några av de teman som jag valde att fördjupa mig inom. 

Det finns mycket att säga om mina intryck av iConference. Mycket av detta kommer jag att ta upp i bloggposter under de kommande veckorna. Jag skulle däremot vilja lyfta fram en av de saker som överraskade mig allra mest. Det var att se både master- och kandidatstudenter (!) på iConference presentera forskning inför deras framtida kollegor. Det är svårt att beskriva i ord  hur inspirerande det var. Jag uppmanar andra universitet och högskolor att ge sina studenter dessa möjligheter! Jag räknar min vistelse i Sheffield som bland de mest intensiva och mest betydelsefulla erfarenheterna jag har haft, både i förhållande till mina akademiska studier och i förhållande till min professionella identitet. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *