iConference # 3 Open-Access Mega-Journals: Hej då, Peer Review?

Jag har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom högskolebibliotekssektorn. Inte heller har jag erfarenhet av att själv publicera forskning i en akademisk tidskrift. Därför tvekade jag att anmälda mig till en workshop inom vetenskaplig publicering. Några dagar innan jag åkte till Sheffield mejlade jag workshopledaren och frågade om en student skulle hänga med i diskussionerna. Det visade sig att min oro var obefogad. 

’Open-Access Mega-Journals’ (OAMJ) är ett kontroversiellt fenomen inom forskningsvärlden som har gett upphov till hätska debatter. Generellt går det att utmärka vissa kriterier som gör en tidskrift till en s.k. ’OAMJ’. I linje med ’open access’ ska tidskiften vara helt fritt tillgängligt. Tidskriften bör ska också publicera en anmärkningsvärd volym av artiklar. Fram tills nyligen var den största mega-tidskriften naturvetenskapliga PloS One, som i 2013 publicerade hela 31,404 artiklar.Dessa mega-tidskrifter ibland inbegriper hela forskningsfält. Sage Open är en mega-tidskrift som vänder sig till alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (alla!).

Ett utmärkande kriterium för en OAMJ är att de tar en annan attityd till den traditionella proceduren kring peer review. I den traditionella modellen ska en studie ha god vetenskaplig sed samt bedömas enligt relevans, innovation/nymodighet och intresse. Peer review-processen i en mega-tidskrift bortser däremot (i teorin) från de tre sistnämnda kriterier inför publicering. Allt som krävs för att en artikel ska publiceras är att den är genomförd med god vetenskaplig sed.

Dessa mega-tidskrifter har fått både ris och en hel del ros. Vissa uppskattar att det kommer in ny innovativ och effektiv aktör på ’marknaden’. Andra hävdar att publicera sin forskning i mega-tidskrifter är lika med karriärsjälvmord. Det finns en uppfattning att dessa tidskrifter är slasktratter för forskning som får nobben från andra, mera ansedda tidskrifter. Somliga menar att dessa OAMJ är ett cyniskt sätt att ro in en massa pengar genom APC:er (article publishing charge).

Workshoppen fungerade som en genomgång University of Sheffields nyligen avslutade ‘Open-Access Mega-journals’-projekt. Jag nöjer mig med att lyfta fram två saker som stack ut för mig.

Det finns en poäng att vara skeptisk mot megatidskrifternas sätt att hantera peer review-processen. Om vetenskaplig sed var det enda kriteriet man bedömde en artikel utifrån skulle man i teorin kunna godkänna en artikel om kokpunkten av vatten för publicering. Det är inte så att dessa OAMJ:er tycker att relevans, innovation och intresse är ointressanta. OAMJ:er ser snarare dessa punkter som någonting som allmänheten som ska bedöma. Publicering först, sedan får forskarvärlden bedöma om artikeln är relevant, intressant, etc. Det visar sig förstås att denna peer review-process som megatidskrifterna förespråkare är lite av ett önsketänk. I praktiken går det inte att bortse från relevans, innovation och allmän intresse.[1]

OAMJ:er har också en intressant och nästan symbiotisk förhållande till andra selektiva tidskrifter. Studier har visat att runt hälften av alla artiklar som har publicerats i OAMJ:er har ratats av en annan tidskrift. En anledning för att grunda en megatidskrift är således att fånga upp artiklar som kanske inte lyckas platsa i de mest selektiva tidskrifterna, men som man inte vill tappa.. Detta visar på förhållandet som en OAMJ (som Springer Nature-ägda Scientific Reports) kan ha till en mer selektiv tidskrift (Springer Nature-ägda Nature) genom att stödja den ekonomiskt utifrån summorna som OAMJ:en kan dra in. [2]

Det finns betydligt mer att säga om OAMJ:er än vad jag hinner med i denna blogg. Den som är intresserad bör läsa mer om University of Sheffields nyligen avslutade ’Open Access Mega-Journals’ projekt.

[1] Spezi, Valerie, et al. “‘Let the Community Decide’? The Vision and Reality of Soundness-Only Peer Review in Open-Access Mega-Journals.” Journal of Documentation, vol. 74, no. 1, 2018, pp. 137–161.

[2] Wakeling, S. , Spezi, V. , Creaser, C. , Fry, J. , Pinfield, S. and Willett, P. (2017), Open access megajournals: The publisher perspective (Part 2: Operational realities). Learned Publishing, 30: 313-322. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *